De club heeft een uitgebreide bibliotheek ter beschikking van zijn leden. Die is digitaal geïnventariseerd en in constante uitbreiding:
  • meer dan 900 boeken en plannen,
  • 5.300 tijdschriften en
  • 120 video’s zijn nu al opgenomen in de bibliotheek.
Het oudste boek in de bib werd in 1834 gedrukt :
“Le traité pratique des chemins de fer”. In dat jaar is de spoorweg echt een nieuwe technologie ! En het boek een “bijbel” voor die tijd !
En onze oudste tijdschrift in de bib dateert van januari 1879 :
“ Revue générale des chemins de fer”.
 
Onze bibliotheek biedt onderdak aan werken uitgegeven tussen 1834 en vandaag.
Uiteraard allemaal werken over spoorwegen: grote spoorwegen, trams en modelspoorwegen in België, Europa, America en de rest van de wereld.
Dit in verschillende talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits en zelfs in het Italiaans.
Met Internet is het inderdaad relatief heel eenvoudig om informatie over veel onderwerpen te vinden .En toch blijven boeken en zeker oude boeken en documenten van een bibliotheek een onschatbare bron van informatie.
 
Hetzelfde geldt voor de tijdschriften en zeker de oudere tijdschriften die in digitale vorm niet bestaan, in papier-archieven niet meer te vinden zijn of dan tegen betaling. Een papier-bibliotheek is complementair met het opzoekwerk op internet.
Tot besluit: onze bibliotheek is rijk aan informatie voor de modelbouwers, voor de spoorwegliefhebbers, voor de amateurs-historici en -sociologen, voor degenen die zich in het sociaal ) leven rond en door de spoorwegen willen verdiepen, voor wie zijn hobby met nieuwe technologische en landschappelijke inzichten wil verrijken.
Onze bibliotheek is tegelijkertijd een stuk industrieel archeologie en erfgoed en een venster naar de veel belovende toekomst van de spoorwegen in het streven voor het behouden van een leefbare planeet.